ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 19mmΧ20yd BLISTER 1 ΤΕΜ

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 19mmΧ20yds BLISTER 1 ΤΕΜ

Αυτοκόλλητη ταινία μονώσεως για ηλεκτρολόγους ή ψυκτικούς, με διηλεκτρική αντοχή. Κατάλληλη για μόνωση καλωδιώσεων, σωλήνων και καλωδίων σε κλιματιστικές εγκαταστάσεις (air condition).

Κωδικός: 00840