ΚΛΕΜΕΣ 20ΑΜ 380 V 10mm-16mm 12Τεμ

ΚΛΕΜΕΣ 20ΑΜ 380 V 10mm-16mm 12Τεμ

ΚΛΕΜΕΣ 20ΑΜ 380 V 10mm-16mm 12Τεμ

Κωδικός: 00824