ΚΛΕΜΕΣ 15ΑΜ 380 V 6mm-10mm 12Τεμ

ΚΛΕΜΕΣ 15ΑΜ 380 V 6mm-10mm 12Τεμ

ΚΛΕΜΕΣ 15ΑΜ 380 V 6mm-10mm 12Τεμ

Κωδικός: 00823