ΚΛΕΜΕΣ 10ΑΜ 380 V 4mm-6mm 12Τεμ

ΚΛΕΜΕΣ 10ΑΜ 380 V 4mm-6mm 12Τεμ

ΚΛΕΜΕΣ 10ΑΜ 380 V 4mm-6mm 12Τεμ

Κωδικός: 00822