ΔΟΛΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ RAGLOU 65mm

ΔΟΛΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ RAGLOU 65mm

Η κίνηση του σώματος που συνδέεται με αυτή της ουράς παράγει δονήσεις χαμηλής συχνότητας που προσελκύουν τα ψάρια.
Το προφίλ και το χρώμα μεταδίδουν οπτικά σήματα, που προκαλούν τελικά την επίθεση των ψαριών. Μόνο τα αυθεντικά Raglou διαθέτουν αυτή την ιδιαίτερη ευελιξία.

Κωδικός: 00649