ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 50ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 50ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 50ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

Κωδικός: 00552