ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 35ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 35ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 35ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

Κωδικός: 00551