ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 100ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 100ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΗ 100ΜΕΤΡ. 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

Κωδικός: 00553