ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ 1,5 ΜΕΤΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ 1,5 ΜΕΤΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ 1,5 ΜΕΤΡΟ

Κωδικός: 00880