ΤΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΚΛΙΠΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΟ 5 ΜΕΤΡΑ

ΤΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΚΛΙΠΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΟ 5 ΜΕΤΡΑ

ΤΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΚΛΙΠΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΟ 5 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός: 00879