ΤΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΚΛΙΠΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΟ 3 ΜΕΤΡΑ

ΤΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΚΛΙΠΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΟ 3 ΜΕΤΡΑ

ΤΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΚΛΙΠΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΟ 3 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός: 00878