ΠΡΟΕΚ.ΣΥΝΕΡΓΙΟΥ 3×1.0mm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤ & ΠΡΙΖΑ ΚΑΛΩΔ. 10 ΜΕΤΡ

ΠΡΟΕΚ.ΣΥΝΕΡΓΙΟΥ 3×1.0mm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤ & ΠΡΙΖΑ ΚΑΛΩΔ. 10 ΜΕΤΡ

ΠΡΟΕΚ.ΣΥΝΕΡΓΙΟΥ 3×1.0mm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤ & ΠΡΙΖΑ ΚΑΛΩΔ. 10 ΜΕΤΡ

Κωδικός: 00870