ΠΟΛ/ΖΟ 4 ΣΟΥKO + 4 ΔΙΠΟΛΙΚ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔ 1,5Μ – 3×1.0mm

ΠΟΛ/ΖΟ 4 ΣΟΥKO + 4 ΔΙΠΟΛΙΚ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔ 1,5Μ – 3×1.0mm

ΠΟΛ/ΖΟ 4 ΣΟΥKO + 4 ΔΙΠΟΛΙΚ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔ 1,5Μ – 3×1.0mm

Κωδικός: 00914