ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΔΕΤΗ 2cm (VELCRO) ΡΑΦΤΟ ΛΕΥΚΟ (ΑΡΣ-ΘΥΛ 0.50cm)

ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΔΕΤΗ 2cm (VELCRO) ΡΑΦΤΟ ΛΕΥΚΟ (ΑΡΣ-ΘΥΛ 0.50cm)

ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΔΕΤΗ 2cm (VELCRO) ΡΑΦΤΟ ΛΕΥΚΟ (ΑΡΣ-ΘΥΛ 0.50cm)

Κωδικός: 00151