ΤΑΙΝΙΑ ΚΛΩΣΤΩΝ ΡΑΦΗΣ 250 ΧΡΩΜ-ΜΗΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ 0,65cm

ΤΑΙΝΙΑ ΚΛΩΣΤΩΝ ΡΑΦΗΣ 250 ΧΡΩΜ-ΜΗΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ 0,65cm

ΤΑΙΝΙΑ ΚΛΩΣΤΩΝ ΡΑΦΗΣ 250 ΧΡΩΜ-ΜΗΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ 0,65cm

Κωδικός: 00108