ΠΟΛΥΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ UNIVERSAL ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ UNIVERSAL ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Αρσενική πρίζα σούκο σε θηλυκή πρίζα universal
(για όλες τις πρίζες συσκευών του εξωτερικού)
RATED: 10-16V 250V

Κωδικός: 00953