ΜΑΓΝΗΤΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΗΣ

Ενα πολύ πρακτικό έργαλείο για να μαζεύεις τις βελόνες καθώς και άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα εύκολα και γρήγορα.

Κωδικός: 00111